POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ORAZ BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

GASCO INDUSTRY sp. z o.o. wykonuje kompleksowe usługi spawalnicze oraz montażowe na zlecenie Klientów.

W celu stałego podnoszenia jakości naszych usług oraz podkreślenia dbałości o zagadnienia związane z bezpieczeństwem i ochroną naszych pracowników, został wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Jakością oraz BHP, oparty o wymagania norm: ISO 9001:2015 oraz ISO 45001:2018.

Niniejsza Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest integralną częścią tego systemu.

NASZE GŁÓWNE CELE:

  • Dbałość o kompleksowe i terminowe realizowanie zamówień naszych klientów.
  • Stały rozwój i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania, ukierunkowany na ciągłe podnoszenie efektywności i jakości realizowanych usług.
  • Ciągła poprawa i doskonalenie warunków pracy, mające na celu zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym.
  • Budowanie trwałych i stabilnych relacji z Klientami, Dostawcami.
  • Dbałość o dobry wizerunek firmy i jej promowanie.

REALIZUJEMY POPRZEZ NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA:

  • Systematycznie podnosimy kwalifikacje i tworzymy warunki dla zdobywania doświadczenia przez pracowników firmy.
  • Na bieżąco analizujemy potrzeby i oczekiwania klientów oraz innych stron zainteresowanych, zachowując poufność uzyskiwanych informacji.
  • Angażujemy pracowników oraz ich reprezentantów w rozwój Zintegrowanego Systemu Zarządzania, zachęcając ich do zgłaszania doskonaleń, monitorowania sytuacji potencjalnie wypadkowych oraz czynnego przeciwdziałania takim sytuacjom oraz do konsultacji i udziału w ustanawianiu i realizacji celów ZSZ oraz Polityki ZSZ.
  • Prowadzimy monitorowanie efektywności działania Spółki w celu stałego podnoszenia jakości pracy, doskonalenia struktury organizacyjnej i eliminowania błędów.
  • Realizację niniejszej Polityki ZSZ opieramy o współpracę i uświadamianie pracownikom wszystkich szczebli odpowiedzialności za pełne wykonanie zadań, planowanych przez firmę a także przestrzegania obowiązujących wymagań normatywnych i prawnych.
  • Spełniamy wymagania obowiązujących przepisów prawnych oraz innych wymagań odnoszących się do bieżącej działalności Spółki, w tym BHP oraz ochrony środowiska.
  • Systematyczne eliminowanie zagrożeń i zmniejszanie ryzyka dotyczącego BHP i ochrony środowiska w trakcie realizacji działań biznesowych.
Zawiercie, 10.03.2021

Prezes Zarządu
Grzegorz Smuda
Przetłumacz »